Заповідна справа в Україні. Том 18. Випуск 1-2. 2012.

Загальні питання заповідної справи

Толкачов В.А., Стеценко М.П., Семенова О.О., Чорний М.Г. Зміцнення управління та фінансової стійкості національної системи природоохоронних територій в Україні

Попович С.Ю. Становлення та сучасний стан мережі природно-заповідного фонду степової зони України

Ботаніка

Садогурский С.Е., Садогурская С.А. Фитобентос в районе мыса Тархан (Азовское море): современное состояние и пути сохранения

Евстигнеева И.К., Танковская И.Н. Фитоценозы с участием прикрепленной Phyllophora nervosa (DC.) Grev. (Phyllophora crispa (Hudson) PS Dixon) и особенности их распределения в условиях мелководья Черного моря

Ордынец О.В., Акулов О.Ю. Изюмская лука – уникальный очаг микоразнообразия на востоке Украины

Маланюк В.Б. Доповнення до попереднього списку грибів природного заповідника “Горгани”

Зоологія

Журавчак Р.О., Шидловський І.В. До вивчення фауни проектованого Нобельського національного природного парку

Влащенко А.С., Годлевская Е.В., Кравченко К.А., Тищенко В.Н., Гукасова А.С., Судакова М.В. Материалы по фауне рукокрылых национального природного парка “Голосеевский”

Листопадський М.А. До питання резистентності цілинного степу “Асканії-Нова” до функціональної інвазії з боку алохтонних птахів дендрофільного комплексу

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д., Гаврилюк М.Н. Спостереження рідкісних та маловивчених видів птахів у Канівському заповіднику та його околицях у 2003–2012 рр.

Смірнов Н.А., Скільський І.В. Морфологічні та екологічні особливості хвостатих земноводних у Чернівецькій області. 4. Гребінчастий тритон

Куцоконь Ю.К. Міноги і променепері риби Поліського природного заповідника та його околиць

Фатерыга А.В., Жидков В.Ю. Складчатокрылые осы (Hymenoptera, Vespidae) национального природного парка “Чаривна гавань”

Matushkina N.A., Buy D.В., Borysenko N.N. Current status of the dragonfly (Insecta, Odonata) fauna of the Kaniv Nature Reserve and vicinities

Гнелица В.А. Пауки Шацкого национального парка, сем. Linyphiidae

Екологія

Задира С.В., Лукашов Д.В. Морфофізіологічні параметри популяцій жовтогорлої миші (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) заповідних територій як критерій оцінки впливу антропогенного забруднення грунту важкими металами

Методика

Мацюра О.В., Мацюра М.В. Огляд комп’ютерних програм, що використовуються в біологічних та екологічних дослідженнях

Яблоновська-Грищенко Є.Д., Чернявська Т.Б. Урок-гра “Знайомтесь: заповідник!” для учнів початкової школи

Охоронювані природні території

Василюк О., Балашов І., Кривохижа М., Коломицев Г. Ландшафтний склад природно-заповідного фонду Луганської області

Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є., Роман Є.Г., Пилипенко І.О., Бойко М.Ф. Про необхідність розширення території національного природного парку “Олешківські піски”

Демченко В.О., Черничко Р.М., Черничко Й.І., Дядічева О.А., Кошелєв О.І., Демченко Н.А. Сучасний стан Молочного лиману як водно-болотяних угідь міжнародного значення

Історія охорони природи

Чорна Л.О., Шевчик В.Л. Перший геоботанік Канівського заповідника