Заповідна справа в Україні. Том 17. Випуск 1-2. 2011.

Загальні питання заповідної справи

Гетьман В.І. Печери природно-заповідного фонду та їх використання

Ботаніка

Кудрявцев А.Ю. Классификация лесной растительности лесостепного комплекса Приволжской возвышенности

Орлов О.О., Попович С.Ю. Цінний осередок заповідної дендрофлори м. Житомир

Токарюк А.І., Коржан К.В., Чорней І.І. Раритетні ефемероїдні геофіти м. Чернівці та їх охорона

Ординець О.В., Акулов О.Ю., Шиян-Глотова Г.В. Афілофороїдні гриби Cтанично-Луганського відділення Луганського природного заповідника

Зоологія

Годлевская Е.В., Гхазали М.А., Тыщенко В.Н. Результаты первого полномасштабного учета рукокрылых в подземельях континентального Причерноморья Украины

Білушенко А.А. Фауна рукокрилих дендрологічного парку “Софіївка”

Турчик А.В., Казанник В.В., Чован А.А. К орнитофауне Пирятинского района Полтавской области

Атамась Н.С., Матейчик В.І. Жовтоногий мартин у Шацькому національному природному парку: особливості трофіки, ріст чисельності та питання таксономії

Чаплигіна А.Б., Савинська Н.О. Гніздування малої мухоловки в національному природному парку “Гомільшанські ліси” (Харківська область)

Домашевский С.В., Грищенко В.Н. Орнитофауна Межреченского регионального ландшафтного парка (Черниговская область)

Гончаров Г.Л. Анотований список іхтіофауни національного природного парку “Гомільшанські ліси”

Алексеев В.И., Шаповал А.П. Видовой и количественный состав жесткокрылых (Coleoptera), пойманных на свет в национальном парке “Куршская коса” (Россия)

Иванов С.П., Фатерыга А.В. Пчелы-мегахилиды (Hymenoptera, Megachilidae) Ялтинского горно-лесного природного заповедника

Проценко Ю.В., Дроздовская А.В. Предварительный список видов роющих ос и ос-хризидид (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae, Chrysididae) национального природного парка “Бугский Гард”

Екологія

Хмелівський В.О., Баранов В.І., Костюк О.В. Сапропелеві мули озер Шацького національного природного парку

Палеонтологія

Ковальчук О.М., Рижов С.М., Полішко О.Д., Петриченко О.Д. Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції Музею природи Канівського природного заповідника

Гідрологія

Бараніченко І.О. Часова динаміка рівнів води в нижньому б’єфі Канівської ГЕС

Охоронювані природні території

Чорний М.Г., Грищенко В.М., Шевчик В.Л., Бакалина Л.В., Борисенко М.М., Петриченко О.Д., Пруденко М.М., Ружіленко Н.С., Чорна Л.О., Яблоновська-Грищенко Є.Д. Перспективи створення Канівського біосферного заповідника