Заповідна справа в Україні. Том 16. Випуск 2. 2010.

Загальні питання заповідної справи

Блакберн А.А., Дербенцева А.В., Муленкова Е.Г., Остапко В.М., Эндеберя А.Я. Формирование районных экологических сетей на примере Славянского и Краснолиманского районов Донецкой области

Ботаніка

Каземірська М.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Насіннєва продуктивність Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) в популяціях на північно-східній межі ареалу (Середнє Прут-Дністров’я)

Клименко Г.О., Панченко С.М. Особливості структури лісових та узлісних популяцій Lilium martagon L. у Новгород-Сіверському Поліссі

Прокопів А.І. Біогеографічні зв’язки та особливості формування пагонової системи Lilium martagon L.

Евстигнеева И.К., Танковская И.Н. Макрофитобентос прибрежья экоцентра “Айя-Сарычский” (Черное море, Крым)

Сухомлин М.М., Джаган В.В., Пруденко М.М. Нові знахідки грибів у Канівському природному заповіднику

Єльчанінова М.В., Джаган В.В. Афілофороїдні гриби ландшафтного заказника “Чорноліський” (Кіровоградська область)

Сейидова Г.С. Шляпочные грибы Шахбузского Государственного Природного Заповедника Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана

Морозова І.І., Леонтьєв Д.В. Міксоміцети природного заповідника “Медобори” (Тернопільська область)

Андріанова Т.В. Вплив cинантропізаціЇ на формування видового складу асоційованих з рослинами анаморфних грибів Деснянсько-Старогутського національного природного парку (Сумська область)

Зоологія

Годлевська О.В., Тищенко В.М., Гхазалі М.А. Сучасний стан популяцій троглофільних рукокрилих Поділля і Середнього Придністров’я (Україна)

Влащенко A.C., Гукасова А.С. Фауна и население рукокрылых (Hiroptera) проектируемого заказника “Яремовский” (Харьковская область)

Бучко В.В. Бобер у Галицькому національному природному парку

Борисенко М.М., Гаврилюк М.Н., Ілюха О.В. Весняні міграційні скупчення водно-болотяних птахів у Липівському орнітологічному заказнику в 2007–2010 рр.

Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. Комплекс типов песен зяблика Аскании-Нова и его территориальные связи

Смірнов Н.А., Скільський І.В. Морфологічні й екологічні особливості хвостатих земноводних у Чернівецькій області. 3. Альпійський тритон

Сингаевский Е.Н. К изучению фауны пауков (Arachnida, Aranei) Каневского природного заповедника

Екологія

Ситник Ю.М. Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб Stizostedion lucioperca L. та Abramis brama L.

Охоронювані природні території

Парнікоза І.Ю., Годлевська О.В., Зімнухов Р.О. Шляхи збереження унікальних степових біотопів та археологічної спадщини у Караларському Приазов’ї

Історія

Чорна Л.О., Чорний М.Г. Нові дані про початок заповідання канівських гір

Критика і бібліографія

Кошелев А.И. Сводка по паукам Днепропетровщины

Ювілеї

Галина Йосипівна Щербак. До 80-річчя від дня народження