Заповідна справа в Україні. Том 16. Випуск 1. 2010.

Загальні питання заповідної справи

Коржик В.П. Екологічна мережа Буковини

Коломійчук В.П., Воровка В.П., Демченко В.О. Екологічна мережа Запорізької області

Ботаніка

Попович С.Ю., Лагода Я.М. Аутфітосозологічна оцінка оранжерейних раритетних дендроекзотів природно-заповідного фонду Лісостепу України

Парнікоза І.Ю. Сучасний стан популяцій видів Ophioglossaceae флори України

Касянчук О.В., Соломаха В.А. Еколого-ценотичні особливості Erodium malacoides (L.) L’Her в Україні

Садогурский С.Е. Макрофитобентос nерриториально-аквального комплекса Бакальской косы и прилегающей акватории Черного моря (Крымский полуостров)

Зоологія

Влащенко А.С. Вплив лісогосподарської діяльності на кажанів та їх охорона в лісах України (на прикладі національного природного парку “Гомільшанські ліси”)

Токарь Г.А., Матвеев А.С. Находки дикого лесного кота в украинской части дельты Дуная в 2006–2007 гг.

Атамась Н.С., Кукшин О.О. Колоніальні коловодні птахи заказника “Ольгин острів” та його околиць (м. Київ)

Панчук О.С., Серебряков В.В. Сучасний стан чисельності та деякі особливості гніздової біології чорного лелеки в західній частині Житомирського Полісся

Шаповал А.П., Шаповал Н.А. Знахідки комах, занесених до Червоної книги України, в культурному ландшафті західної частини Полтавської області

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. Знахідки бражника мертва голова в Канівському природному заповіднику та його околицях

Трач В.А. Об изменении видового состава жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) биосферного заповедника “Аскания-Нова”

Федоряк М.М., Руденко С.С., Марусик Ю.М., Брушнівська Л.В. Павуки-герпетобіонти парків-пам’яток садово-паркового мистецтва м. Чернівці

Гнелица В.А. Пауки (Aranei) Тарханкутского полуострова (Крым). Семейство Linyphiidae

Екологія

Ситник Ю.М., Клоченко П.Д., Кукля І.Г. Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Фенольні сполуки у воді

Геоморфологія

Пазинич В.Г. Локальные аномалии аллювия левого берега Днепра в районе г. Канева

Охоронювані природні території

Токарюк А.І., Чорней І.І. Характеристика природно-заповідного фонду Буковинського Прикарпаття

Куземко А.А., Яворська О.Г., Ворона Є.І., Чорна Г.А., Федорончук М.М. Ключові території національного рівня на території Вінницької області та їх значення для оптимізації мережі природно-заповідного фонду

Критика і бібліографія

Грищенко В.М. Кому червоніти за Червону книгу?

Химин М.В. Словесний туман над Шацьким поозер’ям

Байрак О.М. Навчальний посібник 21 століття для ботаніків і природоохоронців

Ювілеї

Ювілей патріарха заповідної справи України. Степану Михайловичу Стойку – 90 років