Заповідна справа в Україні. Том 15. Випуск 2. 2009.

Загальні питання заповідної справи

Блакберн А.А., Карпова Т.С. Сравнительный анализ природно-заповедного фонда Польши и Украины в аспекте формирования национальных экологических сетей

Коржик В.П. Долинно-річкові коридори національної екомережі: структура, призначення, відповідність задуму (на прикладі Чернівецької області)

Мудрак О.В. Поділля в структурі національної екологічної мережі

Ботаніка

Андрієнко Т.Л., Коніщук В.В., Прядко О.І. Рідкісні види судинних рослин Волинської області

Волуца О.Д., Чорней І.І. Родина Зозулинцеві у флорі Північної Бессарабії

Абдулоєва О.С., Шевчик В.Л., Карпенко Н.І. Інвазійні чужинні види вищих рослин у рослинних угрупованнях Канівського природного заповідника

Царенко П.М., Виноградова О.М., Герасимова О.В., Ліліцька Г.Г. Водорості наземних місцезростань природного заповідника “Медобори”

Садогурский С.Е. Флора и растительность акваторий филиала Крымского природного заповедника “Лебяжьи острова” (Черное море): современное состояние и пути сохранения

Евстигнеева И.К., Танковская И.Н. Макроводоросли перифитона и бентоса прибрежья бухты Ласпи (Черное море)

Висоцька О.П., Гелюта В.П., Бесєдіна І.С. Макроміцети Шацького національного природного парку

Кривомаз Т.І. Перші відомості про міксоміцети Черемського природного заповідника

Зоологія

Брусенцова Н.А. Норы барсука и лисицы на территории национального природного парка “Гомольшанские леса”

Сахвон В.В. Роль пойменных лесов ландшафтного заказника “Средняя Припять” в сохранении редких и малочисленных видов птиц

Гаврилюк М.Н., Грищенко В.Н., Костюшин В.А., Домашевский С.В., Гладкевич С.А., Яблоновская-Грищенко Е.Д. Орнитофауна Ирдынских болот и сопредельных лесных массивов

Смірнов Н.А. Земноводні та плазуни природного заповідника “Горгани”: огляд фауни та деякі аспекти екології

Клименко С.І. Нова знахідка Aulacidea diakontschukae Melika et Klymenko (Cynipidae, Hymenoptera) на Tanacetum vulgarе

Гнелица В.А. Пауки Опукского природного заповедника. Сем. Linyphiidae

Кивганов Д.А., Черничко Е.И. Обзор перьевых клещей куликов юга Украины

Шевченко В.Л. Грунтові нематоди лісів Міжрічинського регіонального ландшафтного парку

Екологія

Ткаченко В.С. Проблеми степової пірології

Ситник Ю.М., Осадча Н.М., Шевченко П.Г., Киричук Г.Є., Забитівський Ю.М., Хомік Н.В., Сидоренко М.М., Майструк І.А. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку

Грунтознавство

Лозовіцький П.С. Порівняння властивостей темно-каштанового солонцюватого грунту заповідника “Асканія-Нова” та оброблюваних агроценозів

Охоронювані природні території

Замятина Е.А. Экологические проблемы Опукского природного заповедника

Методика

Аніщенко І.М. Застосування досвіду відомих “електронних” гербаріїв світу для комп’ютеризації колекцій рослин та грибів природоохоронних об’єктів України