Заповідна справа в Україні. Том 15. Випуск 1. 2009.

Загальні питання заповідної справи

Попович С.Ю., Василенко В.С. Екомережа Лісостепу України (Картосхема та її легенда)

Луговой А.Е. Особенности природоохранной деятельности заповедных учреждений в приграничных с соседними государствами регионах

Ботаніка

Токарюк А.І., Коротченко І.А., Буджак В.В. Угруповання класу Molinio-Arrhenatheretea за участю раритетних видів у Прут-Сіретському межиріччі (Буковинське Прикарпаття)

Панченко С.М., Рак А.А. Парцеллярная структура лесного сообщества и динамика популяции Goodyera repens (Orchidaceae)

Вірченко В.М. Матеріали до бріофлори проектованого Коростишівського НПП

Садогурский С.Е. Макрофитобентос у побережья ботанического заказника “Канака” (Черное море): современное состояние и пути сохранения

Дудка І.О., Леонтьєв Д.В., Кочергіна А.В., Кривомаз Т.І. Порівняльний аналіз видового складу міксоміцетів лісових угруповань Деснянсько-Старогутського національного природного парку (Сумська область)

Голубцова Ю.І., Джаган В.В., Зикова М.О. Дискоміцети Мезинського національного природного парку

Зоологія

Влащенко А.С., Гукасова А.С. Разработка метода инвентаризации видового состава и структуры населения рукокрылых

Смаголь В.М., Яриш В.Л. Морфологія рогів лані європейської з Азово-Сиваського національного природного парку

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. Находка южного соловья в Николаевской области

Гаврилюк М.Н., Борисенко М.М., Ілюха О.В. Чисельність гідрофільних птахів у Липівському орнітологчному заказнику (Черкаська область) восени 2006–2008 рр.

Фатерыга А.В., Иванов С.П. Результаты 100-летнего изучения фауны складчатокрылых ос Карадагского природного заповедника и прилегающих территорий

Matushkina N.A., Guga E.K., Buy D.D., Limarenko D.A. Dragoniflies (Insecta,Odonata) of the Udai River part of the Sula River ecological corridor (Central Ukraine): a preliminary checklist

Бурдейная С.Я., Кивганов Д.А. Таксономическая характеристика клещей семейства Proctophyllodidae птиц, мигрирующих через о. Змеиный

Геоморфологія

Пазинич В.Г. Природа Канівських дислокацій. І. Час виникнення

Охоронювані природні території

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Скільський І.В. Заповідні урочища Північної Буковини та Хотинщини: загальний огляд, рослинність, раритетні флора і фауна

Прядко О.І., Полуда А.М., Жигаленко О.А., Легейда І.С. Значення гідрологічного заказника “Жевак” (Чернігівська область) у збереженні раритетного біорізноманіття