Заповідна справа в Україні. Том 14. Випуск 2. 2008.

Канівському природному заповіднику – 85 років (Замість передмови)

Підсумки наукових досліджень у Канівському заповіднику

Шевчик В.Л. Підсумки досліджень рослинного світу (вищі рослини) Канівського природного заповідника

Бакалина Л.В., Виногородська О.С. Деякі погодні особливості в період вегетації у Канівському заповіднику протягом 1996–2007 рр.

Пруденко М.М., Джаган В.В. Багаторічний моніторинг грибів у Канівському заповіднику

Ружіленко Н.С. Багаторічні зміни видового різноманіття та населення ссавців Канівського заповідника

Грищенко В.М. Орнітологічні дослідження в Канівському заповіднику

Яблоновська-Грищенко Є.Д., Грищенко В.М. Біоакустичні дослідження в Канівському заповіднику: сучасний стан та перспективи

Кос’яненко О.В., Чорний М.Г. Історія та стан вивчення міріаподофауни Канівського природного заповідника

Чорна Л.О. Джерела дослідження історії Канівського природного заповідника

Загальні питання заповідної справи

Луговой А.Е., Бокотей А.Н., Луговой О.А. О региональном подходе к “Летописи природы”

Ткаченко В.С. Проблема стабілізації субклімаксових ценоструктур заповідних степів

Ботаніка

Лукаш О.В. Синантропізація флори природно-заповідних територій Східного Полісся

Удра І.Х., Батова Н.І. Широколистяні ліси з грабом як реліктова та природоохоронна основа рослинного покриву Ічнянського національного природного парку

Філатова О.В., Клімов О.В. Фітосозологічна цінність ценозів запроектованого Слобожанського національного природного парку

Баглей О.В. Дослідження життєздатності популяцій сосюреї Порца в Українських Карпатах

Сивоконь О.В. Гастероїдні базидіоміцети національного природного парку “Гомільшанські ліси”

Зоологія

Редінов К.О., Петрович З.О. Орнітофауна регіонального ландшафтного парку “Кінбурнська коса” в гніздовий період

Смірнов Н.А., Хлус Л.М., Хлус К.М., Скільський І.В. Морфологічні й екологічні особливості хвостатих земноводних у Чернівецькій області. 2. Звичайний тритон

Гончаров Г.Л. До питання про розширення ареалу чебачка амурського

Екологія

Лапченко В.А., Лапченко Е.В., Знаменская Л.В. Фоновый мониторинг и анализ сезонного и годового хода концентрации приземного озона в Карадагском природном заповеднике

Охоронювані природні території

Горбань І.М., Скільський І.В., Мелещук Л.І., Горбань Л.І. Сучасний стан фауни хребетних національного природного парку “Гуцульщина”

Солодкий В.Д. Перспективи розширення заказника “Зубровиця” в аспекті дослідження особливостей реакліматизації зубра на Буковині

Ювілеї

Олександр Пилипович Кришталь і Канівський природний заповідник (до сторіччя від дня народження видатного вченого, природоохоронця, педагога)