Заповідна справа в Україні. Том 13. Випуск 1-2. 2007.

Загальні питання заповідної справи

Атемасова А.А. Репрезентативность природных биогеоценозов в системе природных резерватов как индикатор эффективности территориальной охраны природы

Блакберн А.А. Модельна схема Донецької регіональної екологічної мережі як приклад процесу її формування

Ботаніка

Токарюк А.І., Чорней І.І. Зміни видового складу раритетних судинних рослин на урбанізованих територіях Буковинського Прикарпаття

Кудрявцев А.Ю. Классификация кустарниковой растительности лесостепного комплекса Привожской возвышенности

Андрієнко Т.Л., Лукаш О.В., Прядко О.І., Карпенко Ю.О., Лобань Л.О., Жигаленко О.А., Арап Р.Я., Дідик О.В. Рідкісні види судинних рослин Чернігівщини та їх представленість на природно-заповідних територіях області

Кучерява Л.Ф., Шевчик В.Л., Тищенко О.В. Судинні рослини заказника “Тулинецькі переліски” (Київська область)

Руденко М.И. Nectaroscordum meliophilum в Крымском природном заповеднике

Баглей О.В., Чорней І.І. Особливості онтогенезу Saussurea porcii Degen

Садогурский С.Е. К изучению макрофитобентоса у берегов Караларской степи (Крым, Азовское море)

Кривенда А.А., Ектор Л., Костіков І.Ю., Друа Ж.-К. Нові та рідкісні види планктону та перифітону Канівського природного заповідника

Сивоконь О.В., Дудка І.О. Гастероїдні базидіоміцети Ічнянського національного природного парку (Чернігівська область)

Зоологія

Токарский В.А. Влияние выпаса как зоогеографического фактора на популяцию степного сурка на заповедных территориях

Смірнов Н.А., Смірнов Д.А. Знахідка підковика малого у Вінницькій області

Домашевский С.В. Современный статус беркута в Украине

Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. Связь между числом зарегистрированных типов песни и количеством записанных особей у зяблика

Залевський О.В. Дощові черви родини Lumbricidae Канівського природного заповідника

Балашов І.О., Лукашов Д.В. Наземні молюски (Mollusca, Gastropoda) Канівського природного заповідника

Охоронювані природні території

Попович С.Ю. Основні структурні елементи Карпатської екомережі

Бащенко М.І., Гончар О.Ф., Коноваленко Т.Ф. Оцінка територіальної моделі екомережі в межах Черкаського регіону за природними чинниками

Никифоров В.В. Дополнение к биотическому разнообразию регионального ландшафтного парка “Кременчугские плавни”

Пісулінська Н.А., Шидловський І.В. Результати досліджень заказника “Чолгинський” протягом 1995–2006 рр.

Данчук О.Т., Горбань І.М., Стрямець Г.В., Ференц Н.М., Хомин І.Г., Біляк М.В., Загульський М.М., Кучинська І.В., Любинець І.П., Стельмах С.М. Лісові екосистеми заповідної зони проектованого біосферного резервату “Розточчя”

Методика

Панченко С.М. Неразрушающие методы морфометрического анализа редких растений и их применение на примере Huperzia selago (Huperziaceae)