Заповідна справа в Україні. Том 12. Випуск 2. 2006.

 

Загальні питання заповідної справи

Блакберн А.А. Физико-географические аспекты роли и места особо охраняемых природных территорий высшего ранга в процессе формирования национальной экологической сети Украины

Ботаніка

Чорней І.І. До питання про ендемізм флори Українських Карпат

Шевчик В.Л., Бакалина Л.В., Полішко О.Д. Ценотичні та хорологічні особливості Astragalus dasyanthus Pall. на півночі Придніпровського Лісостепу та перспективи його збереження

Белич Т.В., Садогурский С.Е., Садогурская С.С. Новые для природного заповедника “Мыс Мартьян” (Черное море) виды макрофитобентоса

Гелюта В.П. Борошнисторосяні гриби (порядок Erysiphales) Канівського природного заповідника

Пруденко М.М., Джаган В.В. Нові дані про гриби урочища Холодний Яр

Зоологія

Смаголь В.М., Яриш В.Л. Особливості просторового розподілу ратичних на території Гірського Криму з урахуванням функціонального призначення окремих підприємств

Аппак Б.А. Население птиц буковых лесов Крымского природного заповедника

Олейник Д.С., Рединов К.А. Гнездящиеся хищные птицы заказника “Рацинская дача”

Журавчак Р.О. Особливості проходження початкових етапів осінньої міграції ремеза в умовах Українського Розточчя протягом 2000–2005 рр.

Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н. Материалы по экологии серой неясыти в Каневском заповеднике

Яблоновська-Грищенко Є.Д., Грищенко В.М. До питання стабільності територіальних комплексів типів пісень зяблика

Хлус Л.М., Скільський І.В., Хлус К.М., Смірнов Н.А. Морфологічні й екологічні особливості хвостатих земноводних у Чернівецькій області. 1. Карпатський тритон

Ключко З.Ф., Северов І.Г. Нові місцезнаходження рідкісних видів лускокрилих (Lepidoptera: Endromidae, Sphingidae, Noctuidae, Arctiidae) в Україні

Чорний М.Г. Двопарноногі та губоногі багатоніжки природного заповідника “Медобори”

Охоронювані природні території

Акулов О.Ю., Атемасова Т.А., Бартєнєв О.Ф., Вітер С.Г., Влащенко А.С., Зіненко О.І., Коршунов О.В., Саідахмедова Н.Б., Скоробогатов Є.В., Шабанов Д.А., Утєвський А.Ю. До реорганізації зонування національного природного парку “Гомільшанські Ліси”

Методика

Мацюра А.В., Мацюра М.В. Обзор компьютерных программ, применяемых в биологических и экологических исследованиях. 4. Использование прикладной программы Ecopath with Ecosim для моделирования трофических потоков в экосистеме

Дискусії

Гащак С.П. Заповедные проблемы Чернобыльской зоны