Заповідна справа в Україні. Том 11. Випуск 2. 2005.

 

Ботаніка

Коротченко І.А., Токарюк А.І. Еколого-ценотичні та флористичні особливості степів Буковинського Прикарпаття

Федорончук М.М., Чорней І.І. Рід Dianthus L. (Caryophyllaceae Juss.) флори України: таксономічний і созологічний аналіз

Голубцова Ю.І., Тихоненко Ю.Я. Іржасті гриби Новгород-Сіверського Полісся

Зоологія

Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. Каталог песен зяблика центральной части Сеймского регионального ландшафтного парка

Куцоконь Ю.К., Подобайло А.В. До питання збереження видового різноманіття риб верхньої течії р. Рось

Дугіна О.М., Синиця І.Н. До фауни диких бджіл та джмелів (Hymenoptera, Apoidea) філіалу Українського державного степового заповідника “Михайлівська цілина”

Дугина Е.Н. Находки перепончатокрылых насекомых, занесенных в Красную книгу Украины, в Сумской области

Екологія

Бакалина Л.В. Особливості впливу спалаху розмноження зимового п’ядуна на розвиток рослин грабового лісу Канівського природного заповідника

Ландшафтознавство

Гетьман В.І. Про збереження націонаьного ландшафту

Геофізика

Логвинов И.М., Гордиенко В.В. Глубинное магнитотеллурическое зондирование на территории Каневского природного заповедника

Охоронювані природні території

Попова О.М., Стойловський В.П., Кузнецов В.О. Результати інвентаризації природно-заповідного фонду Одеської області. І. Території загальнодержавного значення

Кучинська І., Любинець І., Стельмах С., Загульський М. Охорона біорізноманіття Яворівського національного природного парку в контексті створення міжнародного біосферного резервату “Розточчя”

Куземко А.А. Стратегія оптимізації рослинного покриву долини р. Рось

Чорний М.Г., Шевчик В.Л., Грищенко В.М., Гончаров М.В., Чорна Л.О. Перспективи розширення Канівського природного заповідника

Методика

Мацюра А.В., Мацюра М.В. Обзор компьютерных программ, применяемых в биологических и экологических исследованиях. 2. Использование программы TRIM для обработки данных
мониторинга

Яблоновська-Грищенко Є.Д., Лугіна Т.Б. “Екохвилинки” – програма екологічної освіти для молодших школярів

Інформація

Клєстов М.Л., Осипова М.О., Крижановська О.Т. Науковий центр заповідної справи: 10 років діяльності