Загороднюк І.В., Рєзнік О.С. Експансія темноголової форми в ареал типово забарвленої сойки у Донбасі

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut16-1/ecology16-1-6.pdf

Zagorodniuk I.V., Reznik A.S. Expansion of dark-headed form into the range of typically colored Jay in the Donbas
Russian